Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij

SZTUKI WALKI DLA DZIECI

Autorski program:
Sztuki Walki dla Dzieci  -  Bogdan Rajchel 2 dan

Wykorzystując  wieloletnie doświadczenie oraz niezmierne korzyści wynikające z uprawiania sztuk walki powstał pomysł wprowadzenia zajęć ze sztuk walki dla dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie .Program zawiera między innymi formy klasyczne i własne, Tai- chi, niektóre elementy akrobatyczne, gry i zabawy, korekcja wad postawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe i przygotowawcze do uprawiania sztuk walki oraz podstawowe formy i techniki Akademii z uwzględnieniem osobowości dziecka.

Stworzony program  z zakresu sztuk walki pozwala osiągnąć podstawowe cele oraz zadania wychowania fizycznego.

Cele wychowania fizycznego:

1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy ciała, oraz przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.
2. Rozwijanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
3.Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej.

Zadania wychowania fizycznego:

1.Zapoznanie uczniów z możliwościami rozwoju i doskonalenia sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
2.Przybliżenie uczniom budowę i działanie własnego organizmu oraz zapoznanie ze sposobami jego doskonalenia.
3.Umożliwienie uczniom przeżywania sportowej radości płynącej z angażowania się w różne formy aktywności ruchowej.
4.Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych uczestników zajęć.

Treści kształcenia i wychowania:

Zajęcia organizacyjne, zasady zachowania się na treningu oraz etyka sztuk walki.

Przewroty, pady, ćwiczenia akrobatyczne:

1. Nauka i doskonalenie przewrotów bojowych w przód i w tył.
2. Nauka i doskonalenie przewrotów bojowych w przód i w tył z rosyjskiego systemu bojowego Sistiemy
3. Nauka i doskonalenie padu w bok.
4. Nauka i doskonalenie padu w tył.
5. Nauka i doskonalenie padu w przód.
6.  Nauka i doskonalenie prostych ćwiczeń akrobatycznych.

Nauka i doskonalenie uderzeń ręcznych:

1. Nauka i doskonalenie uderzenia prostego.
2. Nauka i doskonalenie obrony przed uderzeniem prostym – blok przedramieniem do środka i na zewnątrz.
3. Nauka i doskonalenie uderzenia sierpowego.
4. Nauka i doskonalenie obrony przed uderzeniem sierpowym – blok przedramieniem pojedynczy i podwójny.
5. Nauka i doskonalenie uderzenia typu „ Hak”
6. Doskonalenie obrony przed uderzeniami ręcznymi.
7. Nauka i doskonalenie unikania ciosów, balans ciała.

Nauka i doskonalenie kopnięć:

1 .Nauka i doskonalenie kopnięcia prostego ( mae geri).
2. Nauka i doskonalenie obrony przed kopnięciem prostym.
3. Nauka i doskonalenie kopnięcia bocznego ( yoko geri).
4. Nauka i doskonalenie obrony przed kopnięciem bocznym.
5. Nauka i doskonalenie  kopnięcia okrężnego ( mawashi geri).
6. Nauka i doskonalenie obrony przed kopnięciem okrężnym.
7. Doskonalenie kopnięć oraz obrony przed kopnięciami.
8. Nauka podcięć i sprowadzeń do parteru.

Nauka obrony przed uchwytami:

1. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem oburącz  z przodu
2. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem jednorącz z przodu
3. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem z przodu za jedną i dwie ręce
4. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem za ramię jednorącz oburącz
5. Nauka i doskonalenie obrony przed duszeniem z tyłu
6. Nauka i doskonalenie obrony przed duszeniem w parterze
7. Doskonalenie obrony przed dowolnym uchwytem i duszeniem.

Kształtowanie cech motorycznych w sztukach walki:

1. Kształtowanie siły w sztukach walki w formie zabawowej
2. Kształtowanie szybkości w sztukach walki w formie zabawowej.
3. Kształtowanie wytrzymałości w sztukach walki w formie zabawowej.
4. Gry i zabawy w sztukach walki.

Formy w sztukach walki :

1. Nauka i doskonalenie formy „ Tygrysa”
2. Nauka i doskonalenie wybranej części „ Smoka”.
3 .Doskonalenie poznanych form oraz formy własnej.

Walka w formie zabawowej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.Podstawowe wiadomości z zakresu sztuk walki. Sprawdzenie umiejętności podczas egzaminu na stopnie uczniowskie.

Planowane osiągnięcia uczniów:

W zakresie rozwijania umiejętności i zdolności koordynacyjno – kondycyjnych

- uczeń potrafi podporządkować się regułom obowiązującym na zajęciach sztuk walki
- uczeń potrafi wykonać proste techniki w miejscu i ruchu
- uczeń potrafi poruszać się w postawie walki
- uczeń potrafi wykonać techniki obrony
- uczeń potrafi wykonać przewroty i pady
- uczeń potrafi wykonać układ form
- uczeń potrafi podjąć działania w celu korekty własnej sylwetki
- uczeń zna ćwiczenia oddechowe redukujące zmęczenie

W zakresie wiedzy:

- uczeń wie jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej
- uczeń wie jak korygować wady postawy
- uczeń zna podstawowe słownictwo z zakresu sztuk walki